Ngành y tế Yên Bái đi đầu phòng, chống dịch Covid-19