Các trường học Yên Bái kích hoạt trở lại các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19