Yên Bái dự phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc