Văn Yên ra mắt Đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19