Yên Bái: 275 công dân Việt Nam từ Mỹ được tiếp nhận và cách ly tập trung đều âm tính với SARS-CoV-2