Văn Yên: Đội xe tình nguyện đón 20 công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương