Phụ nữ Yên Bái chung tay phòng, chống dịch Covid-19