Yên Bái đón 397 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê đợt 2