Yên Bái cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi