Yên Bái bắt đầu Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi