Những "chiến sĩ" CDC Yên Bái căng mình trên tuyến đầu chống dịch