Yên Bái cách ly F1 tại nhà: “Trong tự giác - ngoài sát sao”