Yên Bái đẩy mạnh ứng dụng nền tảng “lấy mẫu xét nghiệm Covid-19”