Văn Yên gặp mặt, biểu dương đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19