Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ