Lễ công bố và đón nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu Suối Giàng - Yên Bái dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5