Yên Bái: Phun khử khuẩn 100% điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020