Thí sinh Yên Bái phấn khởi sau bài thi môn Ngữ Văn