Yên Bái: 594 thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi THCS năm học 2020 - 2021