Ngành giáo dục Yên Bái sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh COVID-19