Yên Bái: Nỗ lực đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021