Ngành giáo dục Yên Bái chủ động trước những tác động