Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022