Yên Bái tham dự và ủng hộ tại Lễ phát động trực tuyến Chương trình “Sóng và máy tính cho em”