Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái: Tự hào 60 năm đào tạo nguồn nhân lực trong sự nghiệp “trồng người”