“Lợn vàng” Yên Bái sẵn sàng cuộc đua vào lớp 10 công lập