Yên Bái đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới