Người dân Yên Bái: Tự hào và trách nhiệm hơn với biển, đảo quê hương