Cột mốc chủ quyền Trường Sa trên đỉnh Nà Hẩu, Yên Bái