Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025