Đảng bộ xã Thượng Bằng La kỷ niệm 75 năm thành lập