Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khai thác tiềm năng, phát huy nội lực để Yên Bái phát triển