Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tại huyện Văn Yên