Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái của Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long