Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái