Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy dịp đầu Xuân Quý Mão