Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự Lễ giao nhận quân tại huyện Trấn Yên