Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội