Đảng bộ Yên Bái chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam