Yên Bái dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên