Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch