Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái