Đoàn công tác của Báo Nhân dân làm việc với Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh Yên Bái