Đoàn công tác của Báo Nhân Dân làm việc với tỉnh Yên Bái