Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh