Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái