Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV