Liên đoàn Lao động tỉnh họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028