Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn làm việc với Công ty Cổ phần EREX Nhật Bản