Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác”